Om Solibus

Solibus er mere end et busselskab. Det er også et stort socialt engagement.

Vores hensigt er, at drive et økonomisk sundt busselskab for derigennem at frigive midler til sociale, politiske og kulturelle aktiviteter.

Vægten bliver især lagt på arbejdet for større social inklusion, for at sikre en bedre sammenhængskraft i samfundet.

Vi prioriterer aktiviteter med socialt udsatte grupper, fx flygtningebørn, hjemløse, misbrugere, etc.

Desuden er arbejdet imod racisme og xenofobi, samt for flygtninge og indvandreres større integration i Danmark højt prioriteret.

Målet er også, at vores kundekreds kommer til at bugne af livsbekræftende og socialt engagerede voksne og børn. De bedste kunder er tilfredse kunder.

Derfor er vi ikke et almindeligt busselskab. Der er faktisk nogen vi hellere vil køre med frem for andre.